Kananga vonná (Cananga odorata Hook., Unona odorata Dun.) jest ztepilý, až 20 m vysoký strom se střídavými, krátce řapíkatými, vejčitokopinatými, asi 18 cm dlouhými a 7 cm širokými listy a se sličnými, libovonnými květy, které spočívají jednotlivě nebo po 2-4 na postranních bezlistých větévkách (stopkách).

Kananga vonná - Cananga odorata

Složení květů jest podobné jako u anon, s nimiž kananga náleží do společné čeledi prostoplátečných rostlin láhevníkovitých (Anonaceae). Majíť nepatrný 3listý kalich, 6 kopinatých, asi 7 cm dlouhých, zelenavě žlutých korunních plátků, větší počet tyčinek a větší počet svrchních semeníků.

Po opylení vyvinou se ze semeníků kulovaté, vonné, sladké, stopkaté bobule, z každého květu po 6-12.

Kananga roste dílem planě, dílem jsouc pěstována, na ostrovech Molluckých, Filipinských a Sundských.

Z čerstvých květů vytahují velice jemnou, drahocennou silicí zvanou ylang-ylang, která se dováží i do Evropy, zvláště do Francie, kde jí upotřebují do jemných voňavek. Kilogram této silice vytěží se asi z 200 kg čerstvých květův a stojí kolem 400 K.

Pozn. Z ostrovů Sundských, zejména z Javy, dováží se do evropských droguerií a továren na voňavky velice podobná, ale asi 6kráte lacinější silice kanangová, která však nepochází z květů kanangy, nýbrž z květů příbuzného stromu michelie kopinaté (Michelia champaca L.).

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.