Lysimachia thyrsiflora - vrbina kytkokvětá (bazanovec kytkokvětý)

Syn.: Naumburgia thyrsiflora, Naumburgia guttata

Slovensky: Bazanovec kytkokvetý

Čeleď: Primulaceae - prvosenkovité 

 

POPIS:

Vytrvalá bylina dosahující výšky 25 až 70 cm. Lodyha přímá, oblá, někdy velmi měkce brázditá, je výjimečně větvená, žlutozelená až žlutohnědá, někdy načervenalá, v dolní části s rezavými šupinami, které výše přecházejí v listy, které jsou křižmostojné, někdy ve 3-4četných přeslenech, přisedlé, kopinaté, celokrajné. Květenství je hustý hrozen vyrůstající z úžlabí listů, je složeno z přibližně 28 květů. Květy světle žluté. Kvete v V až VII.

 


STANOVIŠTĚ:

Tůně, slepá ramena řek, rákosiny rybníků, rašelinné louky, bažiny. Vyžaduje mokré a neprovzdušněné půdy, které jsou buď trvale nebo dočasně mělce zaplavovány a které mají kyselou až neutrální reakci a nízký obsah dusíku.


ROZŠÍŘENÍ:

V ČR dříve hojně v rybničních krajinách, dnes roztroušeně až vzácně. Dříve se objevovala i v okolí říčních toků, dnes z těchto míst takřka zcela vymizela. Silně ohrožena melioračními pracemi, dusíkatými hnojivy i pesticidy, přesto se zdá, že lokalit, kde se vyskytuje, v posledních letech opět nepatrně přibývá. V Evropě je rozšířena v její severní a střední části, chybí ve Středozemí.


Starší komentáře návštěvníků těchto stránek:

(Tyto komentáře byly vloženy do původní verze tohoto webového herbáře a není možné už na ně přímo reagovat. Svůj příspěvek však mužete vložit dole.)

petra napsal(a) dne 23.4.2008:
Vyskytuje se mj. v jižních Čechách - v přírodní rezervaci "Mokřiny u Vomáčků"

Nemáte oprávnění psát komentáře.