Bromus hordeaceus - sveřep měkký

Syn.: Bromus mollis, Avena mollis, Bromus affinis, Forasaccus mollis, Serrafalcus mollis
Slovensky: Stoklas mäkký

Čeleď: Poaceae - lipnicovité (trávy)

 

POPIS:

Jedno až dvouletá, řídce trsnatá nebo jednotlivě rostoucí, 20 až 60 cm vysoká tráva. Stébla jsou přímá, nevětvená, s 2 až 5 plstnatými kolénky, jinak jsou lysá. Listy jsou řídce chlupaté, do 20 cm dlouhé a 2 až 7 mm široké, chabé, jejich pochva je krátce a hustě chlupatá, ouška chybí, jazýček je 1 až 2 mm velký, slabounce dřípený. Květní laty jsou husté, málo větvené, zpočátku vzpřímené, v době zralosti lehce převislé, jejich větve jsou jemně chlupaté. Klásky jsou vejčité až okrouhlé, 1 až 2 cm dlouhé, 5 až 9květé. Plevy jsou zašpičatělé, dolní podlouhle vejčité, horní eliptické, pluchy na okraji úzce blanitě lemované, 7 až 9žilné, obvykle chlupaté, na vrcholu se 2 krátkými zoubky, osina je drsná, 5 až 10 mm dlouhé. Kvete v V až VII.

STANOVIŠTĚ:

Meze, trávníky, okraje cest, rumiště, ..., nejčastěji na půdách písčito-hlinitých.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR roste velmi hojně, celkově roste v takřka celé Evropě a západní Asii, druhotně i v obou Amerikách a v Austrálii.

Nemáte oprávnění psát komentáře.