Sorbus aria - jeřáb muk

Syn.: Crataegus aria, Mespilus aria, Pyrus aria, Hahnia aria, Aria nivea
Slovensky: Jarabina mukyňová

Čeleď: Rosaceae - růžovité

 

POPIS:

Opadavý, do 8 m vysoký strom nebo keř. Borka šedá, hladká, jen ve stáří se odlupuje v tenkých šupinách, letorosty plstnaté, později olysávající. Listy střídavé, řapíkaté, čepel jednoduchá, eliptická, okrouhlá, vejčitá nebo obvejčité, na okraji pilovitá, na bázi klínovitá, v mládí na obou stranách a později jen na straně spodní plstnatá, řapík 1 až 2 cm dlouhý, rovněž plstnatý. Květy uspořádány v chocholících, 5 četné, oboupohlavné, žlutobílé, kalich, koruna i květní stopky plstnaté. Plodem jsou kulovité až vejcovité, za zralosti červené malvice, na vrcholu se zaschlými kališními lístky. Kvete v V.

STANOVIŠTĚ:

Teplé a slunné doubravy, bučiny, křovinaté stráně, na půdách vápnitých, výživných, kamenitých, čerstvě vlhkých až suchých, stanoviště slunné a teplé.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR roztroušeně až vzácně v teplých oblastech (Český kras, střední a severní Čechy, Znojemsko, Moravský kras), v chladnějších oblastech vzácně nebo chybí (max. asi 800 m n.m.), občas bývá pěstován. Celkově roste ostrůvkovitě v Evropě vyjma její severní části, dále na severu Afriky a v Malé Asii.

PĚSTOVÁNÍ:

Občas bývá jeřáb muk pěstován v několika okrasných kultivarech. Vyžaduje mírně suché až mírně vlhké, zásadité až neutrální půdy a slunné a teplé stanoviště. Množí se převážně semeny. Poměrně dobře snáší znečištěné městské ovzduší.

Nemáte oprávnění psát komentáře.