Linum austriacum - len rakouský

Syn.: Adenolinum austriacum, Linum trinervium, Linum perenne var. austriacum
Slovensky: Ľan rakúsky

Čeleď: Linaceae - lnovité

 

POPIS:

Vytrvalá, 15 až 60 cm vysoká bylina. Lodyha přímá, pouze v dolní části vystoupavá, oblá, hustě olistěná, jen v květenství větvená. Listy střídavé, čárkovitě kopinaté, šedozelené, s 1 žilkou. Květy, které vyrůstají v nepravidelných, složených, 10 až 40květých vidlanech, jsou 5četné, korunní lístky modré, při bázi žluté, stopkaté, květní stopky jsou tenké, zprvu přímé, po odkvětu vodorovné až dolů sehnuté, kališní lístky nestejně široké, ale všechny přibližně stejně dlouhé, na okraji s úzkým blanitým lemem. Plodem je 3,5 až 5 mm dlouhá tobolka. Kvete v V až IX.

STANOVIŠTĚ:

Slunné travnaté stráně, skalní stepi, písčiny, železniční náspy, na půdách sušších, výživných, písčitých až hlinitopísčitých, zásaditých, stanoviště teplé a slunné.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR je zřejmě původní jen na jihu Moravy, jinde roste pravděpodobně jen zplaněle, místy však velmi hojně. Celkově roste ve střední, jižní a jihovýchodní Evropě a v Turecku, na severu zřejmě tvoří hranici jeho přirozeného výskytu jih Moravy a Rakousko, zplaněle se vyskytuje i v Polsku a Německu.

PĚSTOVÁNÍ NA ZAHRADĚ:

Lnu rakouskému vyhovuje písčitá a sušší půda a slunné a teplé stanoviště. Množí se semeny, která se vysévají na jaře pod sklo, nebo řízky, jež se zapichují v květnu do pařeniště.

Nemáte oprávnění psát komentáře.