Androdiecie

- je stav, kdy se u mnohomanželné rostliny vyskytují jedinci s oboupohlavnými květy a jedinci se samčími květy (chybí jedinci se samičími květy).

Nemáte oprávnění psát komentáře.