Kalich (calyx)

- vnější obal květu. Obvykle je kratší než koruna a nejčastěji bývá zelený. Je složen z kališních lístků (sepala), které mohou být volné nebo srostlé. Před rozkvětem chrání kalich poupě a na rostlině zůstává u většiny rostlin zachován i v době květu a v době zralosti plodů (=kalich vytrvalý, calyx persistens).

Pokud kališní lístky opadávají ještě před úplným rozvinutím květů, pak se takovém kalichu říká prchavý (calyx caducus) - vyskytuje se např. u rostlin makovitých - Papaveraceae. V některých případech může být zbarven podobně nebo stejně jakokoruna (=kalich korolinický) nebo může být nápadně zveličený, někdy zcela nahrazuje korunu, která je buď velmi zakrnělá nebo zcela zaniká. Dosti častá je přeměna kalicha v ústrojí sloužící k rozšiřování plodů (např. přeměna kalicha v chmýr).

U některých rostlin vyrůstá i vnější obal kalicha zvaný kalíšek.

Kališní lístky fuchsie (Fuchsia) jsou zbarveny podobně jako koruna:
Nápadně zveličený kalich kokrhele luštince (Rhinanthus alectorolophus):
Zveličený kalich mochyně židovské (Physalis alkekengi) chrání plod:
Květy chmerku vytrvalého (Scleranthus perennis) nemají korunní lístky, jejich funkci plně převzaly lístky kališní:
Chmýr pampelišky lékařské (Taraxacum officinale) vznikl přeměnou kalicha:

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.