Květ spirocyklický (květ hemicyklický, flos spirocyclicus)

- květ, jehož některé květní orgány jsou uspořádány ve spirále (šroubovici) a zbylé v kruzích. Obvykle vnější orgány (květní obaly) jsou uspořádány v kruhu a vnitřní orgány (tyčinky a pestíky) ve spirále.

Spirocyklické květy tvoří přechod od vývojově starších spirálních květů k vývojově mladším květům cyklickým.

Příklady rostlin se spirocyklickými květy:

Hlaváček jarní (Adonis vernalis):
Pryskyřník (Rannulculus) - na snímku pryskyřník mnohotvárný (Ranunculus fallax):

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.