List dlanito...

- je členěný list s dlanitou žilnatinou, jehož jednotlivé úkrojky jsou uspořádány dlanitě (tj. jako rozevřená dlaň, jejíž prsty představují jednotlivé úkrojky).

Podle hloubky dělení se rozlišují dlanitě členěné listy na:

  • dlanitolaločné - členěné asi do 1/3 směrem k hlavní žilce nebo ke spodině čepele
  • dlanitoklané - členěné asi do 1/2 směrem k hlavní žilce nebo ke spodině čepele
  • dlanitodílné - členěné asi do 2/3 směrem k hlavní žilce nebo ke spodině čepele
  • dlanitosečné - členěné zcela nebo téměř směrem k hlavní žilce nebo ke spodině čepele
Dlanitolaločný list lomikámene zrnatého (Saxifraga granulata):
Dlanitoklaný list chmelu otáčivého (Humulus lupulus):
Dlanitodílný list fíkovníku smokvoně (Ficus carica):
Dlanitosečný list ibišku trojdílného (Hibiscus trionum):

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.