Stélé (střední válec, centrální cylindr)

- válcovitý útvar uložený ve střední části stonku nebo kořene obsahující cévní svazky obklopené základním pletivem. Podle uspořádání cévních svazků se dělí na:

 

  • Protostélé: Cévní svazky jsou uspořádány dřevostředně. Vývojově se jedná o nejstarší typ stélé, vyskytuje se např. u plavuní (Lycopodium) nebo některých kapradin.
  • Aktinostélé: Cévní svazky jsou uspořádány paprsčitě .
  • Eustélé: Má cévní svazky bočné, uspořádané do kruhu.
  • Ataktostélé: Má cévní svazky rovněž bočné, ale nepravidelně rozmístěné ve stonku. Vývojově jde o nejmladší uspořádání stélé vyskytující se u jednoděložných rostlin.

Nemáte oprávnění psát komentáře.