Stonek ovíjivý

- je stonek, který se šroubovitě ovíjí kolem opory. Může se ovíjet buď levotočivě (při pohledu shora se otáčí proti směru hodinových ručiček) nebo pravotočivě (při pohledu shora se otáčí po směru hodinových ručiček). Většina rostlin se ovíjí jen levotočivě, méně častý je případ pravotočivého ovíjení, ale některé rostliny jsou schopny obou směrů ovíjení, někdy jej mohou měnit i na jednom stonku.

Rostliny s ovíjivým stonkem patří mezi liány.

Svlačec rolní (Convolvulus arvensis) se ovíjí levotočivě:
Jednou z mála pravotočivých lián je chmel otáčivý (Humulus lupulus):
Celkem nenápadnou ovíjivou rostlinou je opletka obecná (Fallopia convolvulus):

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.