Kozinec bétický (Astragalus1 baeticus2 L.) - jednoletá bylina z čeledi motýlokvětých (Papilionaceae), s chabou, obyčejně větevnatou, pýřitou lodyhou, s lichozpeřenými, mnohojařmými listy a úžlabními, skoro přisedlými květy, o trubkovitém kalichu a bledožluté motýlovité koruně, z nichž dospívají tupě trojboké, přímé, asi 2 - 3 cm dlouhé, 2pouzdré, hákovitým zobanem ukončené lusky, obsahující několik nahnědlých, čtyřhranných semen.

Kozinec bétický - Astragalus baeticus

Jest domovem v krajinách okolo Středozemního moře, zvláště ve Španělích, odkudž začátkem 19. století, když zákazem císaře Napoleona zamezen byl dovoz kávy z krajin zámořských, rozšířila se kultura jeho i do střední Evropy a do Švédska. Pražená semena jsou známa pod jménem kávy švédské.

1Tímto jménem nazýval tuto rostlinu již Dioskorides.

2Roste planě ve Španělích, zejména v krajině Quadalquiviru, která druhdy slula Baetica.

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.