Ladel kaskarilla1 (Croton2 eluteria3 Sw.) jest nízký strom s bělokorým kmenem a hnědokorými větvemi, které nesou střídavé, řapíkaté, vejčito-kopinaté, kožovité, na rubu od hvězdovitých šupinek třpytivé listy. Jednodomé vonné květy skládají dílem úžlabní, dílem konečné štíhlé hrozny a to tak, že nečetné květy pestíkové jsou na spodu hroznu, mnohem četnější květy prašníkové v ostatní části květenství.

Kroton kaskarilla - Croton eluteria

Složení květů jest takové: 5klaný vytrvalý kalich, 5plátečná bílá koruna a v ní 10-12 tyčinek, po případě svrchní semeník nesoucí na vrcholku 3 čnělky, z nichž každá se rozvětvuje ve 2 i více ramen.

Z pestíkových květů dospívají ellipsoidické, trojpouzdré tobolky zvíci hrachových zrn, obsahující v každém pouzdře po jediném semenu.

Semeníky i plody ladelu připomínají naše pryšce (Euphorbia), s nimiž se rostlina i v tom shoduje, že jest všecka proniknuta hořkým mlékem.

Ladel kaskarilla roste v Západní Indii, zejména na ostrovech Bahamských.

Odporně hořká kůra, sloupaná s kmene a větví, suší se na slunci nebo nad ohněm a usušená přichází do obchodu v šedohnědých krátkých nebo lámavých, tvrdých, těžkých kusech pod jménem kůry kaskarillové (cortex cascarillae). V lékárnách z ní připravují léky předpisované proti průjmům a ochablosti žaludku. Zapálena byvši vydává hustý dým páchnoucí pižmem; proto se jí užívá též k nakuřování při rheumatickych bolestech zubů a hlavy. Také jí přidávají do šňupavého i kuřlavého tabáku a upotřebují jí ve voňavkářství.

1Zdrobn. ze špan. cascara = kůra.

2Z řec., druh hmyzu, jemuž semena tvarem svým se poněkud podobají.

3Dle ostrova Eleutery v Záp. Indii, kde jest tento strom domovem.

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.