Telekia speciosa - kolotočník ozdobný

Syn.: Buphthalmum speciosum, Buphthalmum cordifolium, Telekia cordifolia
Slovensky: Telekia ozdobná

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité (složnokvěté)

 

POPIS:

Vytrvalá, 70 až 200 cm vysoká bylina. Lodyha přímá, pýřitá, v horní části chudě větvená. Listy srdčitě vejčité, vroubkovaně pilovité, zejména na rubu pýřité, horní přisedlé, dolní a přízemní řapíkaté, řapík žlábkovitý. Úbory uspořádány v chocholičnatou latu, v počtu 2 až 8, 5 až 9 cm v průměru, jazykovité květy asi 1 mm široké, žluté, trubkovité květy hnědožluté. Kvete v VI až VIII.

ROZŠÍŘENÍ:

Původní v horách jižní a východní Evropy a na Kavkaze, v ČR často pěstován a velmi často a ochotně zplaňuje, jeho další šíření v budoucnosti na našem území je pravděpodobné, takže dnes jej lze již považovat za druh dokonale zplanělý a zdomácnělý.

STANOVIŠTĚ:

V ČR zplaňuje a dále se šíří zejména podél vodních toků, na lesních mýtinách, v příkopech a horských loukách, preferuje stanoviště slunné až polostinné, půdy vlhké, hlinité, výživné, slabě kyselé až slabě zásadité.

OBSAŽENÉ LÁTKY:

Obsahuje látky podobné seskviterpenickým laktonům (např. telekin, isotelekin, isoalantolakton, xantanolid). U citlivých osob může po dotyku vyvolávat na pokožce alergickou reakci.

Nemáte oprávnění psát komentáře.