Typha - Orobinec

Rostliny rodu Typha - Orobinec

Rod Typha zahrnuje asi 40 druhů.