Sapindaceae - mýdelníkovité

Rostliny čeledi Sapindaceae - mýdelníkovité

Čeleď dvouděložných rostlin. Patří sem velmi různorodé rostliny, které mohou růst jako byliny, keře i stromy. Jejich listy jsou povětšinou střídavé, semeník svrchní, plodem mohou být tobolky, peckovice nebo nažky.

Čeleď zahrnuje 138 rodů s přibližně 1750 druhy, které rostou od tropických oblastí až po mírná pásma.