Rafflesiaceae - rafléziovité

Rostliny čeledi Rafflesiaceae - rafléziovité

Čeleď dvouděložných rostlin. Jsou to parazitické rostliny bez listů, jejichž kořeny jsou přeměněny ve vlákna, kterými pronikají k cévním svazkům hostitelské rostliny. Jejich květy jsou mohutné, dužnaté, páchnoucí a vyrůstají přímo z hostitelské rostliny. Okvětí je 5 až 16četné, tyčinek je 5 a více, semeník je spodní, plodem je bobule. Někteří zástupci této čeledi vytváří vůbec největší květy v rostlinné říši, mohou mít v průměru i více než 1 m a vážit mohou i 7 kg.

Čeleď zahrnuje 3 rody (RafflesiaRhizanthesSapria) s 22 druhy, které rostou od jihu Číny po Indonésii.