Onocleaceae - onokleovité

Rostliny čeledi Onocleaceae - onokleovité

Čeleď výtrusných rostlin (kapradin). Jde o větší až mohutné kapradiny s rozdílnými plodnými a neplodnými listy. Výtrusnicové kupky jsou okrouhlé, ostěra postranní. 

Čeleď zahrnuje 4 rody (MatteucciaOnocleaOnocleopsisPteretis) s 9 druhy.