Onobrychis - Vičenec

Rostliny rodu Onobrychis - Vičenec

Rod Onobrychis zahrnuje asi 150 druhů, které rostou v Evropě, v západní a střední Asii a na severu Afriky, nejvíce pak od Kavkazu po západní Himaláje.

Rodové latinské jméno je odvozeno od řeckých slov onos=osel a brychein=žrát (tedy oslové jej žerou, čili se jedná o pícninu).