Lycopodiaceae - plavuňovité

Rostliny čeledi Lycopodiaceae - plavuňovité

Čeleď výtrusných rostlin. Jsou to stálezelené byliny s plazivou a kořenující lodyhou větvící se vidličnatě v tenčí, vzpřímené větve. Výtrusy bývají ve výtrusnicových klasech tvarem výrazných odlišných od větví, popř. vyrůstají jednotlivě.

Jedná se o velmi starobylou čeleď, v prvohorách (tj. před 570 až 250 miliony let) dosahovaly předchůdci dnešních drobných plavuní výšky až 25 m a spolu s kapradinami a přesličkami zcela dominovaly tehdejšímu rostlinstvu.

Čeleď zahrnuje asi 17 rodů s přibližně 470 druhy, které rostou nejvíce v tropických oblastech.