Gentianaceae - hořcovité

Rostliny čeledi Gentianaceae - hořcovité

Čeleď dvouděložných rostlin. U nás jen byliny, v tropických oblastech i keře, stromy nebo liány, obvykle žijící v symbióze s houbami (mykorhitické rostliny). Listy jsou nejčastěji vstřícné, bez palistů, jednoduché, celistvé, celokrajné. Květy oboupohlavné, obvykle 4 až 5 četné, jen zřídka vícečetné, korunní lístky jsou alespoň u báze srostlé. Tyčinky jsou v počtu korunních cípů a jsou přirostlé ke korunní trubce, semeník je svrchní, čnělka je 1. Plodem je tobolka otvírající se 2 chlopněmi.

Mnoho druhů rostlin zahrnutých v této čeledi obsahuje silně hořké glykosidy (např. gentiopikrin, erytaurin, swertiamarin, amarogentin), podle jejichž chuti dostala tato čeleď své české jméno. Některé rostliny z této čeledi byly a jsou dodnes užívány v lidovém léčitelství, v minulosti např. ilyrský král Gentius (podle které získala čeleď latinské jméno) léčil hořcem žlutým mor.

Čeleď zahrnuje 96 rodů s přibližně 1680 druhy, které rostou po celém světě.