Blechnaceae - žebrovicovité

Rostliny čeledi Blechnaceae - žebrovicovité

Čeleď výtrusných rostlin (kapradin). Jedná se o středně velké až mohutné kapradiny, které rostou buď na zemi nebo se pomocí oddenků či listů popínají vzhůru po okolní vegetaci. Některé druhy připomínají stromové kapradiny. Rostou téměř po celém světě s převahou na jižní polokouli. U nás roste pouze jediný druh této čeledi.

Čeleď zahrnuje 21 rodů s přibližně 220 druhy.