Plod (fructus)

- je mnohobuněčný útvar krytosemenných rostlin obsahující semeno nebo semena. Tzv. pravé plody vznikají přeměnou pestíku nebo jen semeníku, u tzv. nepravých plodů se na jejich vzniku podílejí i jiné květní části (květní lůžko, květní obaly). Hlavní funkcí plodů je:

 • Vyživování nedozrálých semen
 • Ochrana semen
 • A často i usnadnění šíření semen

Pletiva tvořící stěnu plodu a uzavírající v sobě semena se nazývají oplodí.

Plody je možné rozlišovat podle mnoha kritérií, nejčastěji se ale dělí podle konzistence a způsobu otvírání a uvolňování semen:

 • Plody suché, které se dále dělí na:
  • Pukavé, které jsou převážně vícesemenné a v době zralosti se otvírají. Patří mezi ně:
   • Měchýřek
   • Lusk
   • Šešule a šešulka
   • Tobolka
  • Nepukavé, které jsou převážně jednosemenné a v době zralosti semen nepukají, ale od mateřské rostliny se oddělují celé. Patří mezi ně:
   • Nažka
   • Oříšek
   • Obilka
  • Rozpadavé (poltivé), jsou vícesemenné, za zralosti se neotvírají, ale rozpadají se v jednosemenné části zvané plůdky, které jsou vzájemně spojeny plodonošem. Patří mezi ně:
   • Struk
   • Tvrdka
   • Dvounažka
   • Diskovitý plod
   • Zobanitý plod
 • Plody dužnaté, mezi které patří:
  • Bobule
  • Peckovice
  • Malvice

Z jednoho květu s apokarpním gyneceem může v některých případech vzniknout souplodí.

Soubor plodů vzniklý z celého květenství se nazývá plodenství.

Nemáte oprávnění psát komentáře.