Nažka (achenium)

- je suchý, nepukavý, obvykle jednosemenný plod vzniklý přeměnou jednoho nebo více plodolistů. Oplodí nažky je blanité nebo kožovité a těsně přiléhá k semeni. Nažka bývá často opatřena zařízeními usnadňujícími jejich šíření, jako je např. chmýr, háčky nebo rozšířené oplodí.

 

Nažky jilmu horského (Ulmus glabra) jsou opatřeny rozšířeným oplodím usnadňujícím jejich šíření ve větru:
Nažky pampelišky lékařské (Taraxacum officinale) jsou opatřeny chmýrem usnadňujícím jejich šíření ve větru:
Nažky kuklíku městského (Geum urbanum) jsou opatřeny háčky uzpůsobenými k jejich přichytávání na srsti zvířat:
Plodem dubu letního (Quercus robur) je nažka ponořená v číšce (žalud):

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.