Staré a nové míry a váhy

Uvádíme tuto v krátkém přehledu nejdůležitější míry a váhy staré i nové, poněvadž ve spisku tomto se o nich tu a tam děje zmínka, by čtenář, který snad staré míry a váhy nezná, nebyl uveden v nesnáze.

Váhy

Libry

libra = 0,560 klgr.

libry = 1,120 klgr. atd.

Loty

lot = 1,750 dekagr.

loty = 3,500 dekagr. atd.

Kventlíky

kvent. = 4,375 gram.

kvent. = 8,750 gram. atd.

Grány

gr. = 72,924 mlgr.

gr. = 145,848 mlgr. atd.

Skruple

skrup. = 1,460 gram.

skrup. = 2,920 gram. atd.

Drachmy

drachm. = 4,375 gr.

drachm. = 8,750 gr. atd.

8 drachm. = 35,000 gr. = jedné unci čili 8 kvt.

Unc

eunce = 35,000 gram. = 2 lt.

unce = 70,010 gram. = 4 lt. atd.

12 uncí = 420,010 gram. = 24 lt. = 1 libra lékárnická

Délkomíra

Sáhy

sáh = 1,986 mtr.

sáhy = 3,793 mtr. atd.

1000 sáhů = 1896,484 mtr. Lokte

loket = 0,777 mtr.

lokty = 1,555 mtr. atd.

100 loktů = 77,755 mtr. Stopy

stopa = 0,316 mtr.

stopy = 0,632 mtr. atd.

100 stop = 31,610 mtr. Palce

plc. = 2,635 dcm.

plc. = 5,270 dcm. atd.

100 plc. = 263,400 mtr.

Nemáte oprávnění psát komentáře.