Alkana1 barvířská (Alcanna tinctoria Tausch, Anchusa tinctoria L.) jest vytrvalá bylina z čeledi brutnákovitých (Borragineae), vyhánějící z vřetenovitého, na prst tlustého, 1-2 dm dlouhého, vícehlavého kořene růžici podlouhle kopinatých, drsně chlupatých listův a rozložené, listnaté, taktéž drsně chlupaté lodyhy.

Kamejník barvířský - Alkanna tinctoria

Květy - sestavené do konečných vijanů - s počátku nachové, později modré, mají podobné složení jako květy pilátu (Anchusa officinalis L.), od kteréhož rodu někteří botanikové alkanu ani neoddělují.

Rostouc planě na suchých a písčitých místech v sev. Africe, Malé Asii a jižní Evropě, pěstuje se v řečených zemích také na polích, zejména v Turecku, ano i v jižních Uhrách.

Kořen alkany má křehkou, lupínkatou, hnědofialovou kůru, která se dá od žlutavé, zdřevnatělé části vnitřní snadno odloupnouti a jest tím důležita, že obsahuje nachově červené, pryskyřičné, v líhu, étheru a silicích rozpustné barvivo - alkanin neboli alkanovou červeň. Na Východě s tímto barvivem, jež možno ze sušeného kořene vytáhnouti, barví Řekyně a Turkyně nehty, někdy i vlasy. V lékárnách jím zbarvují některé oleje, masti a pomády, zvláště červenou pomádu na rty. Ale také k barvení pláten a bavlněných tkanin možno alkanové červeni upotřebiti. Proto přichází sušený kořen pod jménem nepravého kořene alkanového (radix alkannae spuria) i do obchodu.

1Utvořeno zkomolením z arab. al-hinna = kořen.

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.