Arrhenatherum elatius - ovsík vyvýšený

Slovensky: Ovsík obyčajný

Čeleď: Poaceae - lipnicovité (trávy)

 

POPIS:

Vytrvalá, řídce trsnatá, 50 až 150 cm vysoká tráva. Stébla jsou přímá, s 3 až 5 kolénky, hladká, pouze na kolénkách mírně chlupatá. Listy 5 až 10 mm široké a až 40 cm dlouhé, ploché, na svrchní straně řídce chlupaté až lysé, na vrcholu úzce zašpičatělé, jejich pochvy jsou lysé, jazýček do 3 mm dlouhý, na vrcholu uťatý a zubatý až celokrajný. Květní laty jsou v obrysu úzce kopinaté, vzpřímené nebo mírně převislé, 10 až 30 cm dlouhé, zelené nebo se slabým purpurovým nádechem, jejich větévky jsou nestejně dlouhé, drsné, vyrůstají ve svazečcích. Klásky jsou podlouhlé, přibližně 1 cm dlouhé, převážně 2květé, přičemž horní květ je samčí a dolní oboupohlavné. Plevy jsou blanité, dolní je 1žilná a horní 3žilná. Pluchy jsou asi 1 cm dlouhé, z dolní pluchy vyrůstá až 2 cm dlouhá osina, horní plucha má osinu jev velmi krátkou. Kvete v VI až VII.

STANOVIŠTĚ:

Louky, pastviny, meze, náspy, podél cest, okraje lesů, na půdách výživných, sušších nebo jen slabě vlhkých.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR roste obecně od nížin po horské oblasti, celkově roste v téměř celé Evropě, v Alpách až do nadmořských výšek téměř 1400 m.

UŽITÍ:

Ovsík vyvýšený patří k hodnotným pícním travinám.

Nemáte oprávnění psát komentáře.