Lactuca serriola - locika kompasová

Syn.: Lactuca scariola
Slovensky: Šalát kompasový

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité (složnokvěté)

 

POPIS:

Jednoletá až dvouletá, 30 až 180 cm vysoká bylina. Lodyha přímá, plná, v horní části větvená, bělavá nebo červeně až fialově naběhlá. Listy přisedlé, nejčastěji peřenodílné, jen zřídka celistvé, na bázi srdčité až hrálovité, na okraji zubaté nebo osténkaté, lodyžní listy na stonku postaveny téměř svisle a jejich okraje jsou nasměrovány přibližně ve směru sever - jih (odtud druhový název rostliny). Květní úbory uspořádány v hustých latách, zákrov úzce válcovitý, zákrovní listeny na špičce červenofialové, květy pouze jazykovité, žluté. Plodem je nažka. Kvete v VII až X.
Orientací listů ve směru svislém a ve směru sever - jih zabraňuje rostlina silnému ozáření a přehřátí listů v poledních hodinách (listy se díky tomu ohřívají o přibližně 4 až 7 °C méně).

STANOVIŠTĚ:

Podél cest, okraje polí, kamenolomy, rumiště, náspy a jiná ruderální stanoviště, na půdách sušších, výživných, dusíkatých, vápnitých, hlinitých až mírně kamenitých, stanoviště slunné nebo jen mírně zastíněné.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR hojně až obecně v teplých oblastech, do nadmořských výšek nad 500 m n.m. proniká obvykle jen přechodně podél komunikací. Celkově roste v téměř celé Evropě (na severu až po 65° severní šířky) a dále na severu Afriky, na Kanárských ostrovech, na Blízkém východě, ve střední Asii, na východě až po Afghánistán, Indii, Altaj a Kazachstán.

Nemáte oprávnění psát komentáře.