Verbascum lychnitis - divizna knotovkovitá (divizna knotovitá)

Slovensky: Divozel kukučkový

Čeleď: Scrophulariaceae - krtičníkovité

 

POPIS:

Dvouletá, až 140 cm vysoká bylina. Lodyha přímá, mělce rýhovaná. Listy svrchu roztroušeně chlupaté až olysalé, na rubu šedobíle plstnaté, lodyžní listy zaokrouhlenou bází přisedlé, nesbíhavé. Květenství bohatě větvené, květy ve 2 až 8květých svazečcích, žluté nebo bílé, všechny nitky tyčinek bíle až nažloutle chlupaté. Kvete v VI až VIII.

STANOVIŠTĚ:

Výslunné stráně, náspy, svahy podél cest, lesní okraje, světliny listnatých lesů, lomy, štěrkoviště, navážky, na půdách mírně suchých, převážně mělkých, slabě zásaditých až kyselých.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR v teplých oblastech hojně až roztroušeně, v chladnějších oblastech nerovnoměrně, v severních a východních Čechách chybí nebo jen zavlékána. Celkově roste v Evropě na západě od Velké Británie a Pyrenejského poloostrova, na východ až po Kavkaz a jihozápad Sibiře, na severu po severní Německo, severní Polsko a střední Rusko, druhotně ve Skandinávii, ve Skotsku a v Severní Americe, okrajově roste i na severu Afriky (v Maroku).

Nemáte oprávnění psát komentáře.