Viola canina - violka psí

Slovensky: Fialka psia

Čeleď: Violaceae - violkovité

 

POPIS:

Vytrvalá, 5 až 20 cm vysoká bylina, bez přízemní listové růžice. Lodyha vystoupavá, olistěná. Listy vejčitě kopinaté, zubaté, delší než široké, na bázi mělce srdčité. Květní stopky olistěné, květy jednotlivé v úžlabí listů, sytě fialově modré, ostruha 4 až 6 mm dlouhá, žlutavě až zelenavě bílá. Kvete v V až VI.

STANOVIŠTĚ:

Pastviny, meze, suché louky, vřesoviště, světlé listnaté a smíšené lesy, na půdách hlinitých až písčitých, kyselých až neutrálních, nevápnitých, stanoviště slunné.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR hojně na celém území, celkově roste v Evropě vyjma Pyrenejského, Apeninského a Balkánského poloostrova a jižních oblastí Ruska, na východě až po střední Sibiř, izolovaně na západě Grónska, na Islandu, na Krymu a na Kavkaze.

Nemáte oprávnění psát komentáře.