Odontites vernus - zdravínek jarní

Slovensky: Zdravienok jarný

Čeleď: Orobanchaceae - zárazovité

 

POPIS:

Jednoletá, poloparazitická, 10 až 50 cm vysoká bylina. Listy kopinaté, tupě zubaté. Květy uspořádány v mnohokvětém jednostranném hroznu, listeny směřují na opačnou stranu než květy. Koruna dvoupyská, chlupatá, špinavě červená, horní pysk přilbovitý, dolní pysk 3cípý. Kvete v VI až IX.

STANOVIŠTĚ:

Pole, pastviny, trávníky, travnaté okraje lesů, preferuje půdy čerstvě vlhké až dočasně zaplavované, jílovité nebo hlinité, na báze bohaté, stanoviště výslunné.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR roztroušeně až dosti hojně od nížin po pahorkatiny (max. asi 700 m n.m.), zejména v severozápadních, středních a jihovýchodních Čechách. Celkově roste v Evropě na severu po střední Skandinávii, na východě skrze Sibiř až po Amur, na jihu Evropy chybí na většině středomořských ostrovů.

Nemáte oprávnění psát komentáře.