Myosotis discolor - pomněnka různobarvá

Slovensky: Nezábudka roznofarebná

Čeleď: Boraginaceae - brutnákovité (drsnolisté)

 

POPIS:

Jednoletá 20 až 40 cm vysoká bylina. Lodyha větvená, chlupatá. Dolní listy obkopinaté, někdy v přízemní růžici, na okrajích brvité, horní eliptické, chlupaté. Vijany 10 až 18květé, bez listenů, květy asi 2 mm v průměru, nejdříve žluté, později modré. Kvete v IV až V.

STANOVIŠTĚ:

Suché, slunné, kamenité stráně, meze, náspy, lomy, preferuje půdy sušší, na živiny chudé, neutrální až slabě kyselé, písčité až skeletové.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR roztroušeně v jižních, jihozápadních, západních a částečně středních Čechách a ve Slezsku, jinde jen ojediněle, od nížin do podhorských oblastí (max. asi 900 m n.m.). Celkově roste v Evropě od Pyrenejského poloostrova a Velké Británie, na severu do jižního Norska a jižního Švédska, na východě po Lotyšsko, Ukrajinu, Maďarsko a Srbsko, na jihu Evropy jen v západním Středomoří, pravděpodobně roste i na severu Afriky, druhotně v Severní Americe.

Nemáte oprávnění psát komentáře.