Winteraceae - winterovité

Rostliny čeledi Winteraceae - winterovité

Čeleď dvouděložných rostlin. Jedná se o neopadavé dřeviny s listy střídavými, celokrajnými, tuhými, bez palistů. Jejich květy jsou drobné, oboupohlavné, kalich je 2 až 4četný, koruna obvykle 5 a vícečetná, tyčinek je 15 a více, semeník je svrchní, plodem je souplodí měchýřků nebo bobulí.

Čeleď zahrnuje 6 rodů s asi 32 druhy, které rostou nejvíce v tropických pohořích, ale okrajově zasahují i do mírného pásma.