Urtica - Kopřiva

Rostliny rodu Urtica - Kopřiva

Rod Urtica zahrnuje asi 50 druhů, které rostou zejména v mírných pásmech.

Latinské rodové jméno je odvozeno od latinského slova uro, které znamená pálit.