Thymus - Mateřídouška

Rostliny rodu Thymus - Mateřídouška

Rod Thymus zahrnuje asi 315 druhů, které rostou takřka v celé Eurasii, chybí jen v nejsevernějších částech Evropy a Asie, na jihu probíhá hranice rozšíření Irákem, severním Íránem, horami Střední Asie a Himalájí, ve Střední Asii roste jen v horách, chybí také v Číně vyjma její severovýchodní části, dále roste na Islandu, v jižním Grónsku, v severní Africe, druhotně byly některé druhy zavlečeny do Severní Ameriky. Těžiště rozšíření tvoří oblast Středozemí, zejména Pyrenejský poloostrov.