Robinia - Trnovník

Rostliny rodu Robinia - Trnovník

Rod Robinia zahrnuje 8 druhů, které jsou domovem v Severní a Střední Americe, nejvíce v Mexiku a v jižních částech USA.