Phacelia - Svazenka

Rostliny rodu Phacelia - Svazenka

Rod Phacelia zahrnuje asi 180 druhů, které rostou převážně v Andách, v Mexiku a v západní části Severní Ameriky.

Latinské rodové jméno je odvozeno od řeckého slova fakelos, které znamená svazek nebo otep (květy svazenek jsou nahloučeny ve 2vijanech, tedy v jakýchsi "svazcích").