Gratiola - Konitrud

Rostliny rodu Gratiola - Konitrud

Rod Gratiola zahrnuje okolo 30 druhů, které rostou převážně v mimotropických oblastech severní polokoule.

Latinské rodové jméno je odvozeno od slova gratia, jež znamená vděk, přízeň, laskavost, svátost či milost. Věřilo se totiž, že bohové udělili lidstvu zvláštní milost tím, že mu dali konitrud, tuto bylinu s velmi mocným působením.