Glechoma - Popenec

Rostliny rodu Glechoma - Popenec

Rod Glechoma zahrnuje 8 druhů, které rostou v Eurasii, jeden druh druhotně v Severní Americe.