Erythroxylaceae - rudodřevovité

Rostliny čeledi Erythroxylaceae - rudodřevovité

Čeleď dvouděložných rostlin. Jedná se o neopadavé keře a stromy s jednoduchými, celokrajnými listy s výraznými palisty. Květy jsou drobné, 5četné, nejčastěji oboupohlavné. Plodem jsou peckovice nebo tobolky.

Čeleď zahrnuje 4 rody (AneulophusErythroxylumNectaropetalum a  Pinacopodium) s přibližně 260 druhy, které rostou v tropech celého světa.