Capsella - Kokoška

Rostliny rodu Capsella - Kokoška

Rod Capsella zahrnuje 9 druhů, jejichž původní rozšíření zahrnuje Středozemí a Malou Asii, v současnosti jsou druhotně rozšířeny takřka po celém světě.