Bixaceae - oreláníkovité

Rostliny čeledi Bixaceae - oreláníkovité

Čeleď dvouděložných rostlin. Jedná se o stromy, keře nebo polokoře s listy jednoduchými a střídavými. Jejich květy bývají velké, 5četné, tyčinek je mnoho, semeník svrchní, plodem je mnohosemenná tobolka. Rostou nesouvisle v tropech celého světa.

Čeleď zahrnuje 4 rody (AmoreuxiaBixaCochlospermum a Diegodendron) s 23 druhy.