Atropa - Rulík

Rostliny rodu Atropa - Rulík

Rod Atropa zahrnuje 4 druhy, z nichž jeden roste v Evropě, další ve Španělsku a severozápadní Africe, další v Afghánistánu a západní Himaláji a poslední v pohoří Turkmenistánu a Íránu.