Amomum - Amom

Rostliny rodu Amomum - Amom

Tento rod zahrnuje celkem asi 180 druhů.