Abaxiální (abaxialis, odosní, spodní)

- spodní nebo od osy odvrácený nebo od osy vzdálenější.

Příklady:

  • Abaxiální strana listu = spodní (rubová) strana listu
  • Abaxiální lýko = lýko nacházející se na vzdálenější straně od osy stonku

Opakem je adaxiální.

Nemáte oprávnění psát komentáře.