Adaxiální (adaxialis, příosní, vrchní)

- vrchní nebo k ose obrácený nebo k ose bližší.

Příklady:

  • Adaxiální strana listu = svrchní (lícová) strana listu
  • Adaxiální lýko = lýko nacházející se blíže k ose stonku 

Opakem je abaxiální.

Nemáte oprávnění psát komentáře.