Autochorie

- je šíření semen nebo plodů vlastními silami rostliny, bez vlivů okolí.

Např. semena netýkavky (Impatiens) jsou vystřelována do svého okolí díky nestejnému napětí v oplodí, které v určitém okamžiku prudce pukne. Podobně vystřeluje semena kakost (Geranium). Semena pumpavy obecná (Erodium cicutarium) jsou jednak vymršťována, ale zároveň se dokáží při změnách vlhkosti díky spirálně stočené osince zavrtávat do země. Plody a semena mnoha jiných rostlin ale jednoduše jen padají pod mateřskou rostlinu (např. jírovec maďal - Aesculus hippocastanum).

Nemáte oprávnění psát komentáře.