Děloha (cotyledones)

- první list nebo listy rostliny vytvořené již v semeni (v jejím klíčku). Jednoděložné rostliny mají 1 dělohu, dvouděložné 2 dělohy a nahosemenné rostliny jich mívají různý počet (např. borovice - Pinus má 4 až 18 děloh, smrk - Picea 5 až 9). Děložní lístky se často výrazně liší od pravých lístků a zpravidla brzy opadávají. To, zda jsou dělohy zelené a zda jsou při klíčení semeny vynášeny nad povrch půdy, záleží na způsobu klíčení dané rostliny.

 

Mladá rostlinka kotvičníku pozemního (Tribulus terrestris):

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.