Floém (lýko)

- lýková část cévních svazků rostlin, jejíž hlavní funkcí je transport produktů fotosyntézy do místa spotřeby nebo do zásobních orgánů. Jde o složené pletivo, které se skládá ze sítkovic, tzv. průvodních buněk, které přiléhají k buňkám sítkovice, z lýkového vlákna, jehož úkolem je mechanické zpevnění (sklerenchymatické buňky), a lýkovéhoparenchymu, který rozvádí produkty fotosyntézy ve vodorovném směru.

Nemáte oprávnění psát komentáře.