Gyneceum

- je soubor všech plodolistů v jednom květu. Pokud pestík vzniká srůstem pouze jediného plodolistu, označuje se jejich soubor jako apokarpní gyneceum. Takových pestíků bývá v květu obvykle větší množství. Pokud pestík vzniká srůstem více plodolistů, označuje se jako cenokarpní gyneceum.

Základními typy cenokarpního gynecea (mezi kterými ale existuje více přechodných typů) jsou:

  • Synkarpní gyneceum: jednotlivé plodolisty jsou bočně srostlé a tvoří vícepouzdrý semeník, jehož přehrádky jsou tvořeny vzájemně srostlými sousedními plodolisty.
  • Parakarpní gyneceum: jednotlivé plodolisty srůstají pouze svými okraji.
  • Lyzikarpní gyneceum: uprostřed jednopouzdrého semeníku je vytvořen sloupek.

Zvláštními typy apokarpního gynecea jsou:

  • Monomerické gyneceum: je tvořeno jen jedním plodolistem (tj. květ obsahuje jen jeden pestík vzniklý z jediného plodolistu).
  • Pseudocenokarpní gyneceum: pestíky vzniklé srůstem jednoho plodolistu jsou vzájemně spojeny květním lůžkem.
Pryskyřník (Ranunculus) obsahuje větší množství pestíků, z nichž každý vznikl srůstem jediného plodolistu (apokarpní gyneceum):
Tulipán (Tulipa) má jen jeden pestík vzniklý srůstem tří plodolistů (cenokarpní gyneceum):
Pestíky leknínu (Nymphaea ) vznikají srůstem jediného plodolistu a vzájemně jsou spojeny na květním lůžku (pseudocenokarpní gyneceum):

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.